รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม

โรตารี่ วาล์ว (Rotary Valve)

โรตารี่ วาล์ว (Rotary Valve) เป็นอุปกรณ์หมุนจ่ายวัสดุจากด้านบนลงสู่ด้านล่างและสามารถรักษาแรงดันระหว่างด้านบนกับด้านล่างระหว่างหมุนจ่ายได้ ซึ่งอัตราขึ้นอยู่กับรอบของการหมุน โดยสามารถออกแบบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการและงบประมาณตามที่ลูกค้ากำหนด

 

รับให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบตามความต้องการใช้งานลูกค้า หรือเลือกรุ่นที่สนใจ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

Mobile : 096-862 9994 หรือ 084-275 3715
Office : 02-571 3905
Fax : 02-087 7628
Email : beyobest.mail@gmail.com

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Visitors: 73,224
รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม