รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม

ระบบกำจัดฝุ่น (Bag Filter & Dust Collector)

งานออกแบบระบบกำจัดฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) และอุปกรณ์ส่วนควบ จะถูกออกแบบตามขนาดของฝุ่น ชนิดของฝุ่น ปริมาณของฝุ่นที่เกิดขึ้น ปริมาณลมที่ต้องใช้ และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแหล่งกำเนิดฝุ่น

1. Pulse Jet Cleaning

2. Air Reverse

3. Vibration

 

รับให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบตามความต้องการใช้งานลูกค้า หรือเลือกรุ่นที่สนใจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

Mobile : 096-862 9994 หรือ 084-275 3715
Office : 02-571 3905
Fax : 02-087 7628
Email : beyobest.mail@gmail.com

 

 

 

Visitors: 75,788
รับผลิตงานโลหะตามแบบ / ออกแบบตามความต้องการใช้งาน / InstallationWork / Pneumatic Conveyor / งานติดตั้งเครื่องจักร / งานวาล์วอุตสาหกรรม / ถังกวน ถังผสม